Skip to content Skip to navigation

Küçük örümcek türlerinden bazıları salgıladıkları ipek ipliklerden oluşan "paraşütlerle" nasıl havalanıyor?

Yayınlarımız